(1)
Mora BarrenecheaM. Una revisiĆ³n a La Curva De Phillips En Bolivia. LAJED 2021, 159-185.