(1)
Aliaga Lordemann, J.; Aguilar, T. J. Bolivia En El Contexto De La Crisis económica Internacional. LAJED 2010, 91-116.